[ Heroes ]

[ Pro čest a slávu... ]
[ Novinky ]
[ Podmínky ]
[ Hráči ]
[ Dějiny ]
[ Síň slávy ]
[ Download ]
[ Credits ]

[ WebGame ]

[ Počítadlo ]

Podmínky

Veřejné prohlášení klanu Heroes...


Ústava

Aliance klanu Heroes jsou demokraticky řízené aliance založené na principu demokratického hlasování, které je omezeno ve vyjímečných případech despotickými rozhodnutími HSC :-) (Strategického velitelství Heroes :-)/Heroes Strategic Command :-)...

Prohlášení

Aliance klanu Heroes se zavazují vyhlašovat války obvykle 24 hodin dopředu (nejméně 12 hodin dopředu). Zároveň, když se jedná o vyhlášení války ze strany Heroes, standardně nabízíme mírné podmínky války (Zakázány vyhlazovací útoky, bombardování, rakety a oslabování generálů), případně ještě mírnějěí podmnky války (záleží na domluvě). Pro aliance, které se zachovaly vůči Heroes nefér platí následující pravidla: po první neoprávněné a nefér agresi oplácíme stejným způsobem, po druhé neoprávněné a nefér agresi již nejsme vázáni jakýmikoliv morálními závazky vůči hře. Toto prohlášení neplatí pro výjimečné případy despotických rozhodnutí HSC :-) (Strategického velitelství Heroes :-)/Heroes Strategic Command :-)...

Pro aliance

Pakt

1) Přátelství na život a na smrt, spojenci pro sebe obětují vše
2) Jednostranná výpovědní doba této smlouvy je 1 herní věk od poslání dopisu o rušení smlouvy (zasláno jak předsedovi tak i zástupci)
3) Signatáři smlouvy jsou povinni si navzájem pomáhat a mají zakázáno si jakkoliv škodit

Dohoda o neútočení

1) s dovětkem Přátelství na život a na smrt... ]Rien[ stejný význam jako Pakt
2) Signatáři smlouvy jsou povinni si navzájem pomáhat a mají zakázáno si jakkoliv škodit
3) Ve vyjímečných případech je smlouva uzavírána jako separátní mír a podmíky jsou vymezeny u smlouvy
4) Jednostranná výpovědní doba této smlouvy je 5 dnů od poslání dopisu o rušení smlouvy (zasláno jak předsedovi tak i zástupci)

Pro hráče

Požadujeme

1) Řídit se rozkazy vedení
2) Nemít víc jak jednu registraci (mulťáctví není podle současných pravidel povoleno)
3) Pravidelně a nejméně 5 x týdně odehrávat, nenechat propadat kola (Pokud nebudete přítomni je vaší povinností sehnat náhradu/parťáka)
4) Dodržovat smlouvy
5) Informovat se o dění v alianci a ve Webgame
6) Hrát za alianci a být ochoten za ni položit život (tj. přijít o prestiž :-)
7) Oplatit adekvátně jakoukoliv agresi na svůj stát (chránit čest aliance a své statky)
8) Zpřístupnit detaily pro všechny v alianci
9) Uzavřít všechna spojenectví, nejlépe v rámci aliance nebo klanu

Nabízíme

1) O důležitých věcech se rozhoduje podle situace (demokratické hlasování nebo přímý rozkaz HSC :-) (Strategického velitelství Heroes :-)/Heroes Strategic Command :-)
2) Ochranu členů, nekompromisní jednání vůči neoprávněným agresorům
3) Rady a pomoc jak v alianci tak od spojeneckých aliancí
4) Nejlepší internetové stránky (Chat, Tipy a Triky, speciální alianční stránka atd.) a propracovaný systém chaotického velení NTCC :-) (Nordic Thunder's Chaotic Command® :-)